Разработката на настоящата уеб-страница се финансира от Ралев Дентал АД - компания, оперираща в областта на денталната медицина. Нашата уеб-философия е свързана със стремежа ни да предоставим богата информация от всички области на зъболечението и лицево - челюстната хирургия, която информация е ориентирана както към колеги, така и към пациенти. Екипът ни обменя опит с колеги и производители на материали от цял свят - САЩ, Южна Корея, Япония, Германия, Франция, Индия, Пакистан, Полша и много други страни. В никакъв случай не споделяме схващането на много колеги че "Всичко лошо идва от САЩ" - напротив, смятаме че всички успешни практики в сферата на науката и бизнеса в крайна сметка са въведени от хора, мислещи и работещи в духа на съвременната глобализация.

www.ralev-dental.com    www.omegadentagroup.com    www.ralev-dental.bg

www.dentalimplants.bg

Къде е нашето местоположение? Всеки, който желае да посети нашата дентална практика или офиса на търговския ни отдел, може да се ориентира по картата долу


Вижте по-голяма карта

 

www.bg-dentist.com


Вижте по-голяма карта